Puhujatori Oy:n tietosuojaseloste ja evästekäytäntö

Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen (”tietosuojaseloste”) tarkoituksena on kertoa, miten ja miksi Puhujatori oy (“puhujatori”) kerää, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja puhujatorin palvelussa (“palvelu”).

Puhujatori oy, y-tunnus: 2959884-3 sähköposti: mauri@coolntalk.co.uk

Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Puhujatori oy (”puhujatori”). Puhujatori on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Ensisijaisena yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii:

Mauri ranta, puhujatori oy, sähköposti: mauri@coolntalk.co.uk

2. Miksi henkilötietoja käsitellään ja millä perusteella

Puhujatori käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Palvelun tarjoaminen

Täyttämällä yhteydenottolomakkeen puhujatorin kotisivulla, chatissa, sähköpostitse tai puhelimitse puhujatoimeksiannon yhteydessä asiakas antaa tarvittavat tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) puhujatorille. Puhujatori käyttää näitä tietoja laskutukseen, tapahtumakutsujen lähettämiseen sekä markkinointimateriaalin lähettämiseen asiakkaalle.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan antama suostumus. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti.

Markkinointi

Puhujatori käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja huolehtiakseen puhujatorin liiketoimintaan liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tältä osin on muun muassa parantaa asiakkaiden tietämystä puhujatorin palvelusta, palautteen kerääminen asiakkailta, mielipide- ja markkinatutkimuksen toteuttaminen, puhujatorin palvelun markkinoiminen ja tapahtumakutsujen lähettäminen.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena markkinoinnin osalta on asiakkaan antama suostumus, joka asiakkaalla on oikeus peruuttaa milloin tahansa tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti.

3. Kerättävät henkilötiedot

Puhujatori voi käsitellä palvelussa seuraavia henkilötietoja:

– asiakkaan yhteystiedot kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite mikäli asiakas haluaa puhujatorin yhteydenoton

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään. Palvelun käyttö on täysin vapaaehtoista. Näin ollen henkilötietojen antaminen ei ole välttämätöntä, mutta henkilötietojen laajuudella voi olla vaikutusta palvelun sisältöön.

4. Mistä tietoja saadaan

Palveluun tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta palvelun käytön yhteydessä.

5. Henkilötietojen luovuttaminen

Puhujatori voi luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa: luotetuille palveluntarjoajille, kuten it-palveluntarjoajille, jotka toimivat puhujatorin lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja, jotka puhujatori heille luovuttaa; lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyyn liittyen; ja jos puhujatori on mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa.

6. Kansainvälinen tietojen siirtäminen

Puhujatori tai sen puolesta toimivat palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi euroopan talousalueen ulkopuolella (esim. Yhdysvalloissa). Kun käsittelemme henkilötietoja euroopan talousalueen ulkopuolella, käytämme hyväksyttyjä vakiintuneita suojamekanismeja, kuten euroopan komission mallisopimuslausekkeita, joilla palveluntarjoajamme sitoutuu asianmukaisiin tietosuojatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi.

7. Tietojen säilyttäminen

Puhujatori säilyttää asiakkaiden henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot hävitetään viimeistään, kun kaksi (2) vuotta on kulunut viimeisestä yhteydenotosta asiakkaan kanssa.

8. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti: – pyytää pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin – pyytää epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua – pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista – pyytää henkilötietojensa poistamista – vastustaa henkilötietojen käsittelyä – saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että asiakas on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa.

Edellä mainitut oikeudet toteutetaan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja sen rajoissa.

Yllä mainitut pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: mauri@coolntalk.co.uk

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli asiakas katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto.

10. Tietojen suojaaminen

Puhujatorilla on käytössään asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin. Puhujatori rajoittaa pääsyä henkilötietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on työnsä puolesta tarve saada kyseisiä tietoja sekä palveluntarjoajille, jotka voivat käsitellä tietoja ainoastaan someturvan ohjeistuksen mukaisesti. Kaikkia henkilöitä, joilla on pääsy henkilötietoihin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietosuojaseloste on laadittu 21.1.2019.

11. Muutokset

Puhujatori pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tietosuojaselostetta. Jos teemme muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen, lisäämme tiedon asiasta puhujatorin internetsivustolle, josta myös löydät uusimman version tietosuojaselosteesta.

1. Evästekäytäntö

Tässä evästekäytännössä (jäljempänä “evästekäytäntö”) kuvataan, miten puhujatori (jäljempänä “puhujatori” tai “me”) käyttää evästeitä verkkosivustollaan ja miten voit hallita evästeiden käyttöä laitteellasi. 1. Mitä evästeet ovat?

Eväste on pieni määrä tietoa, joka tallentuu laitteellesi käyttäessäsi verkkosivustoamme. Evästeet auttavat tunnistamaan laitteesi saapuessasi verkkosivustolle, ja ne muistavat edellisistä käynneistäsi hyödyllisiä yksityiskohtia, jotka parantavat käyttökokemustasi. Evästeitä käytetään suurimmalla osalla verkkosivustoista, myös meidän verkkosivustolla. Emme pyri tunnistamaan yksittäistä verkkosivuston käyttäjää evästeiden avulla. Jos näin kuitenkin käy, pidämme huolen siitä, että evästetietoja käsitellään soveltuvan tietosuojasääntelyn ja tietosuojaselosteemme mukaisesti.

2. Miksi käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä parantamaan käyttökokemusta verkkosivustollamme, muistamaan aikaisemmat valintasi, jos haluat palaa saman istunnon aikana takaisin samalle sivulle esimerkiksi jatkaaksesi lomakkeen täyttämistä, varmistamaan sivustojemme tietoturvallisuuden, tuottamaan tilastotietoa verkkosivustojemme käytöstä

3. Mitä evästeitä käytämme?

Käytämme verkkosivustoillamme seuraavia evästeitä:

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat tärkeitä, jotta pystyt liikkumaan sivustolla ja käyttämään sen toimintoja. Toiminnallisia evästeitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen, maa- ja kieliasetusten sekä verkkosivustomme asetteluiden muistamiseen.

Suorituskykyevästeet

Nämä evästeet keräävät nimetöntä tilastotietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Suorituskykyevästeet voivat esimerkiksi auttaa meitä ymmärtämään, miten käyttäjät selaavat tai käyttävät sivustoamme ja mitä sivuston osia käytetään eniten.

Mainontaevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjän selailutottumuksista. Niiden avulla mainonta kohdennetaan mielenkiinnon kohteidesi perusteella juuri sinulle. Lisäksi näiden evästeiden avulla voidaan rajoittaa sitä, miten monta kertaa näet tietyn mainoksen, sekä arvioida, miten verkkosivustomme mainokset saavuttavat käyttäjiä. Evästeitä asettavat yleensä kolmansien osapuolten mainontaverkostot.

Muut kolmansien osapuolten evästeet

Verkkosivustoillamme saattaa olla myös sosiaalisen median evästeitä. Näiden evästeiden avulla voit halutessasi kertoa facebookin, twitterin ja linkedinin kaltaisissa sosiaalisen median palveluissa, mitä olet tehnyt verkkosivustollamme. Emme vastaa tällaisista evästeistä. Käytämme verkkosivuillamme google analyticsiä ja facebook pixeliä sen analysoimiseksi, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Tutustuthan siis huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolten eväste- ja tietosuojakäytäntöihin.

4. Miten kauan evästeet pysyvät laitteellani?

Evästeet jakautuvat kahteen ryhmään sen perusteella, miten kauan ne pysyvät kävijän laitteella.

Istuntokohtaiset evästeet

Istuntokohtaiset evästeet koskevat vain tiettyä istuntoa, joten ne poistuvat, kun suljet verkkoselaimen. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteesi kiintolevylle.

Pysyvät evästeet

Pysyvät evästeet tallentuvat laitteellesi siihen saakka, kunnes poistat ne tai ne vanhentuvat. Säilytämme pysyvien evästeiden avulla keräämiämme tietoja korkeintaan kaksi vuotta.

5. Miten voin hallita evästeitä tai kieltää niiden käytön?

Voit hyväksyä tai kieltää evästeet muokkaamalla selaimesi asetuksia. Voit myös tyhjentää evästehistoriasi selaimen asetuksista. Kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen voi estää kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti your online choices -sivuston kautta.

Huomaathan, että evästeiden käytön kieltäminen voi tarkoittaa, että verkkosivustomme kaikki ominaisuudet eivät välttämättä toimi laitteellasi etkä ehkä pääse käyttämään kaikkia sivuston osia.

6. Minulla on vielä kysyttävää evästeistä. Keneen voin ottaa yhteyttä?

Jos haluat kuulla lisää evästeiden käytöstä verkkosivustollamme, ota meihin yhteyttä: mauri@coolntalk.co.uk.